Mgr Urszula Wach-Górny

O mnie

Absolwentka prawa i kulturoznawstwo w specjalności cywilizacje Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2016 roku wpisana na listę radców prawnych OIRP w Krakowie.

Zainteresowania naukowe

  • komparatystyka prawa
  • system prawny Japonii
  • uzasadnienia sądowe

Lista publikacji

  1. Współczesne zagadnienia społeczno-polityczne Okinawy w relacjach Waszyngton-Tokio-Naha, [w:] J. Marszałek-Kawa, K. Skonieczka (red.) „Współczesna Japonia – dylematy i wyzwania”, Toruń 2014;
  2. Między prawem a kulturą – kilka uwag na temat recepcji zachodnich rozwiązań prawnych na japoński grunt społeczno-kulturowy, [w:] „Gdańskie studia Azji Wschodniej”, Zeszyt 7, 2015, współautorstwo z Witoldem Górnym;
  3. Instytucja gyoseishido, jako japońska inspiracja dla rozwoju koncepcji alternatywnych form rozwiązywania sporów w prawie administracyjnym, [w:] Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, nr 8/2017, współautorstwo z Witoldem Górnym;
  4. Stabilność kontraktowa w przepisach FIFA i Polskiego Związku Piłki Nożnej, [w:] P. Dobosz, M. Biliński, W. Górny, A. Mazur, M. Hadel, A. Kozień (red.) „Problemy ochrony prawnej sportowego dziedzictwa kulturowego i mechanizmy prawa sportowego”, Kraków 2018.