Techniki wywierania wpływu - semestr zimowy

Prowadzący przedmiot

Pełny opis przedmiotu

 1. „Pojedynek na słowa", czyli rzecz o języku perswazji
 2. „Język, który obywa się bez słów", potęga komunikacji niewerbalnej
 3. „Mówią mi bądź asertywny i nie mogę im odmówić", trening asertywności
 4. Jak mówić, żeby inni nas słuchali?,  sztuka wystąpień publicznych
 5. O kierowaniu wrażeniem, podstawy autoprezentacji
 6. Ani prośbą, ani groźbą – wprowadzenie do problematyki perswazji i manipulacji
 7. „Jak sprawić, by każdy oddał ci przysługę?", tajniki perswazji wstępnej
 8. „Porusz serce, przekonaj rozum", gra na emocjach i znaczenie autorytetów w procesie wywierania wpływu
 9. Kij czy marchewka? O znaczeniu reguły wzajemności i dysonansu poznawczego
 10. W poszukiwaniu odwrotnej strony prawdy, czyli wprowadzenie do psychologii kłamstwa

Froma zaliczenia

Kolokwium ustne sprawdzające stopień przyswojenia wiedzy zdobytej na zajęciach oraz umiejętność jej zastosowania w praktyce. Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest regularny udział w zajęciach (możliwe 3 nieusprawiedliwione nieobecności).

Literatura

Literatura podstawowa

 1. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2013
 2. Pratkins A., Aronson E., Wiek propagandy. Używanie i nadużywania perswazji na co dzień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013
 3. Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

Literatura uzupełniająca

 1. Brock T.C., Green M.C., Perswazja. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007
 2. Doliński D., Gamian-Wilk M., Przestrzenie manipulacji społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014
 3. Ekman P., Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
 4. Hogan K., Psychologia perswazji. Strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi, Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa 2005
 5. Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Znak, Kraków 2012
 6. Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012
 7. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja miedzy ludźmi. Motywacja , wiedza i umiejętności, Warszawa 2007
 8. Stephan W. G., Stephan C.W., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007
 9. Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014
 10. Witkowski T., Psychologia kłamstwa. Motywy, strategie, narzędzia, Biblioteka Moderatora, Taszów 2006