Techniki prewencji - poprawa wykorzystywania dowodów naukowych w praktyce

W dniach 24-26 października 2018 r. w Lizbonie odbyła się konferencja pt. "Techniki prewencji - poprawa wykorzystywania dowodów naukowych w praktyce", zorganizowana przez  Europejskie Stowarzyszenie na rzecz badań nad prewencją (European Society for Prevention Research), przy współpracy m.in. z Europejskim Centrum Monitoringu Narkotyków i Uzależnień (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction).

W wydarzeniu, podzielonym na kilka sesji plenarnych oraz sesje warsztatowe, udział wzięło kilkuset ekspertów z całego świata. Wśród nich znaleźli się również przedstawiciele Katedry Socjologii Prawa UJ.

Podczas sesji dot. innowacji w prewencji została zaprezentowana analiza hot-spotów (miejsc koncentracji przestępczości) w Krakowie. Zespół, w skład którego weszli: dr Michalina Szafrańska, mgr Bazyli Klakla, mgr Ewa Radomska oraz mgr Katarzyna Struzińska zaprezentował wykorzystanie map GIS (Geographical Information Systems) w badaniach nad przestępczością na obszarze miasta Krakowa.

Z kolei mgr Piotr Mączyński podczas sesji poświęconej projektowaniu systemów prewencyjnych zaprezentował przebieg przygotowania programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. "Bezpieczny Kraków". W trakcie wystąpienia szczególny nacisk został położony na dialog pomiędzy naukowcami a praktykami, a tym samym na wykorzystanie dowodów naukowych w praktyce (evidence based approach).

Prezentowane treści zostały odebrane przez audytorium z dużym zainteresowaniem, co potwierdza rosnącą pozycję Krakowa w świecie prewencji kryminalnej. Jest to m.in. efekt Porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Kraków, zawartego w 2014 r. pomiędzy Rektorem UJ a Prezydentem Miasta Krakowa.

Data opublikowania: 18.12.2018
Osoba publikująca: Łukasz Dziura