Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni. Teoria – badania – praktyka

Tytuł: Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni. Teoria. Badania. Praktyka

Redakcja: Janina Czapska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Miejsce wydania: Kraków

Rok wydania: 2012

ISBN: 978-83-233-3245-9

Liczba stron: 306

Język publikacji: Polski

Problematyka urbanistyki bezpieczeństwa pozostaje w Polsce niemal nieznana, tak więc niniejsza publikacja wypełnia istotną lukę w literaturze przedmiotu.

Z recenzji prof. dr. hab. Jana Widackiego

Książka budzi swą treścią nadzieję, że dla przełamania inercji w polityce społecznej i kryminalnej, w budowie społeczeństwa obywatelskiego, jakości życia, bezpieczeństwa wewnętrznego, istotne znaczenie może mieć trwająca obecnie, niekoordynowana przez rząd, kampania naukowa na rzecz zapobiegania przestępczości poprzez kształtowanie środowiska fizycznego i społecznego, oparta na koncepcji Crime Prevention through Environmental Design drugiej generacji.

Z recenzji dr. hab. Tadeusza Cieleckiego, prof. Uniwersytetu Opolskiego