Wbrew stereotypom – normatywny i społeczny wizerunek straży miejskich w Polsce

Tytuł: Wbrew stereotypom. Normatywny i społeczny wizerunek straży miejskich w Polsce

Redakcja: Janina Czapska, Michalina Szafrańska

Wydawnictwo: Adam Marszałek

Miejsce wydania: Toruń

Rok wydania: 2011

ISBN: 978-83-7780-116-1

Liczba stron: 312

Język publikacji: Polski

Publikacja niniejsza jest rezultatem refleksji teoretyków specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, socjologów oraz praktyków związanych z działalnością straży gminnych (miejskich), jej przedmiotem zaś – normatywne podstawy aktywności tej instytucji i społeczny kontekst jej funkcjonowania. Główną inspiracją dla powstania książki była dyskusja nad nowelizacją ustawy o strażach gminnych z 2009 roku, a bezpośrednim impulsem –zorganizowana przez Prezydenta Miasta Krakowa, Unię Metropolii Polskich oraz Straż Miejską Miasta Krakowa konferencja naukowa pt. Straż miejska w świetle prawa i w obiektywie mediów, która odbyła się przy współudziale pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie 9 listopada 2009 r. – na kilka tygodni przed wejściem w życie tej nowelizacji. Przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci straży gminnych i miejskich z całego kraju, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policji, mediów oraz środowisk akademickich podjęli krytyczny namysł nad obecnym modelem „policji" samorządowej w Polsce, rozważając potrzebę jego zmiany oraz próbując wytyczyć jej możliwe kierunki.

Fragment Wstępu