Polityczna instrumentalizacja strachu przed przestępczością

Tytuł: Polityczna instrumentalizacja strachu przed przestępczością

Autor: Michalina Szafrańska

Wydawnictwo: Adam Marszałek

Miejsce wydania: Toruń

Rok wydania: 2010

ISBN: 978-83-7611-711-9

Liczba stron: 202

Język publikacji: Polski

Michalina Szafrańska jest wybitnie uzdolnioną młodą badaczką o szerokich zainteresowaniach społeczno-politycznych, ma też gruntowne wykształcenie z zakresu psychologii społecznej. […] Recenzowana praca oparta jest na starannych badaniach i studiach obszernej […] literatury przedmiotu. Merytorycznie sposób przedstawienie problematyki strachu przed przestępczością kryminalną uznać należy za pionierski. Podstawowe pytanie, na które stara się odpowiedzieć autorka, w pewnym uproszczeniu można sformułować następująco: jak to się dzieje, że w ustroju demokratycznym permanentnie wykorzystuje się społeczny strach przed przestępczością kryminalną jako „dobry”, bo skuteczny instrument walki o władzę, ale również nierzadko jako argument legitymizujący niektóre decyzje polityczne. […] Trudno o tematykę bardziej aktualną i „nośną” społecznie, jednocześnie jej rozważenie może być przydatne zarówno z prawniczego punktu widzenia, praktycznej użyteczności psychologii społecznej oraz wyjaśnienia (zrozumienia) określonych działań decydentów politycznych.

Z recenzji prof. dr hab. Krzysztofa Pałeckiego

Strach przed przestępczością jest jednym z głównych problemów badawczych kryminologii. […] Niestety polskie badania wciąż rzadko zajmują się tym problemem badawczym. […] Tym bardziej cieszy monografia młodej badaczki, która z jednej strony prezentuje aktualny stan wiedzy na temat strachu przed przestępczością (ze szczególnym uwzględnieniem zaniedbywanych problemów), zaś z drugiej strony stara się (z dobrym rezultatem) przedstawić próby wykorzystywania politycznego potencjału strachu przed przestępczością - roli, jaką odgrywa jego instrumentalizacja. Analizy przeprowadzone przez autorkę dowodzą, że polityczna instrumentalizacja jest powszechnie stosowaną strategią osiągania politycznego sukcesu we współczesnych państwach demokratycznych […].

Z recenzji prof. dr hab. Jacka Sobczaka

Data opublikowania: 14.07.2016
Osoba publikująca: Daria Wójcik