Zagubiona szybkość procesu karnego. Światło w tunelu

Tytuł: Zagubiona szybkość procesu karnego. Światło w tunelu

Autor: Stanisław Waltoś, Janina Czapska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Miejsce wydania: Kraków

Rok wydania: 2007

ISBN: 978-83-233-2428-7

Liczba stron: 282

Język publikacji: Polski

Książka prezentuje wyniki badań empirycznych szybkości, a zdaniem pesymistów - przewlekłości procesu karnego w Polsce w latach 2002 i 2004. Wyniki tych badań, wykonanych przy zastosowaniu licznych metod socjologicznych, są zaskakujące. Okazało się, że mimo silnego nacisku na przyspieszenie postępowania podczas przeprowadzania wielkiej reformy procesu karnego w 2003 r., postępowanie przygotowawcze w 2004 r. prowadzono w Polsce dłużej niż przed reformą. Z kolei postępowanie sądowe zostało znacząco przyspieszone. Przeprowadzone wywiady z prawnikami polskimi i niemieckimi, dyskusje zogniskowane z udziałem praktyków, analizy danych statystycznych oraz stanu prawnego stworzyły podstawę do zaproponowania licznych zmian prawa oraz organizacji pracy organów wymiaru sprawiedliwości i Policji.

Data opublikowania: 14.07.2016
Osoba publikująca: Daria Wójcik