Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić

Tytuł: Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić?

Redakcja: Stanisław Waltoś, Janina Czapska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2005

ISBN: 83-7334-471-3

Liczba stron: 264

Język publikacji: Polski

Szybkość postępowania karnego była głównym tematem międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Problem ten, jak wykazały wyniki badań, dotyczy nie tylko Polski. Dotyka on - choć w różnym stopniu - sadownictwa znacznej liczby państw. Niniejsza książka jest zbiorem raportów przygotowanych przez uczelnie dziewięciu państw świata (lub ich streszczeń) na tę właśnie konferencję. Raporty te prowadzą do wniosku, że problem utrzymania procesu w granicach rozsądnego terminu ma charakter uniwersalny, różne są natomiast środki stosowane w walce z przewlekłością postępowania. W książce zostały zamieszczone także teksty, które powstały po konferencji, ukazujące m.in. ścisły związek między sprawnością postępowania a zainteresowaniem się tą kwestią judykatury i jurysprudencji.

Data opublikowania: 14.07.2016
Osoba publikująca: Daria Wójcik