Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej | The Myth of Repression or: The importance of Crime Prevention

Tytuł: Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej|The Myth of Repression or: The importance of Crime Prevention

Redakcja: Janina Czapska, Helmut Kury

Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze

Miejsce wydania: Kraków

Rok wydania: 2002

ISBN: 83-7333-016-X

Liczba stron: 776

Język publikacji: Polski, Angielski

Data opublikowania: 14.07.2016
Osoba publikująca: Daria Wójcik