Newsletter

» Nr 1/2019. Grudzień-Styczeń

Wersja PDF newslettera: Pobierz

 

System powiadamiania ratunkowego w Polsce

W artykule przedstawiono budowę, zadania oraz sposób funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce. Przybliżono również postępy w procesie integracji systemu teleinformatycznego centrum powiadamiania ratunkowego z systemami informatycznymi Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego, a także omówiono opracowane i uzgodnione między MSWiA, KGP oraz KG PSP wytyczne do obsługi zgłoszeń alarmowych do numeru alarmowego 112.

Police Liaison Officers at Football: Challenging Orthodoxy through Communication and Engagement

Niniejszy artykuł odnosi się do działalności Zespołów Łącznikowych Policji (PLT) w ramach działań na rzecz porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej w Wielkiej Brytanii. Artykuł opisuje wykorzystanie PLT w wielu zdarzeniach i lokalizacjach, we współpracy z różnymi rodzajami sił policyjnych, różnymi pracownikami i fanami.

When the Supporters Do Not Support: Politicizing a Soccer Fan Club in an Indonesian Election

W badaniu lokalnej polityki w Indonezji naukowcy zaczęli zwracać uwagę na rolę organizacji sportowych, takich jak kluby piłkarskie i ich kibice. W Indonezji w lokalnych społecznościach powszechnie uważa się, że piłka nożna jest ściśle powiązana z polityką. Zaobserwowano bowiem, że niemal każda forma sieci społecznościowej może być wykorzystywana do celów wyborczych.

Blog poświęcony związkom między prawem a antropologią

Polecamy Państwa uwadze bardzo ciekawy blog poświęcony antropologii prawa. Blog prowadzony jest przez angielskich i francuskich badaczy i można na nim znaleźć aktualne informacje na temat najważniejszych publikacji, projektów oraz konferencji, których głównym punktem odniesienia jest analiza zjawisk normatywnym z punktu widzenia antropologii społecznej.

Modelowanie socjologiczno-prawne

Profesor Amanda Perry-Kessaris z Kent Law School realizuje niekonwencjonalny projekt badawczy mający na celu usprawnienie procesu budowania modeli konceptualnych pokazujących w sposób bardziej przystępny procesy i zjawiska w obszarze społecznego funkcjonowania prawa. W oparciu o wyniki indywidualnych oraz grupowych eksperymentów przeprowadzonych we współpracy z innymi naukowcami i praktykami z takich obszarów, jak polityka, przemysł czy sztuka, stworzyła ona kilka artefaktów (przedmiotów) oraz zapisów video, które mogą stanowić cenne źródło inspiracji dla badaczy i teoretyków zajmujących się socjologią prawa. W oparciu o wyniki indywidualnych oraz grupowych eksperymentów przeprowadzonych we współpracy z innymi naukowcami i praktykami z takich obszarów, jak polityka, przemysł czy sztuka, stworzyła ona kilka artefaktów (przedmiotów) oraz zapisów video, które mogą stanowić cenne źródło inspiracji dla osób badających zjawiska społeczno-prawne.

Prawo a strój

W przypadku prawa strój osób, które się nim zajmują ma bardzo duże znaczenie. Kwestia ta jest bardzo rzadko przedmiotem badań i analiz. Wyjątek stanowi artykuł Aoife Monks (Birkbeck University of London) pt. “Dressing the law”, jaki pojawił się właśnie na łamach czasopisma International Journal of Law in Context. Autorka, nawiązując do praktyk stosowanych w teatrze opisuje, w jaki sposób wprowadzanie wymogów dotyczących ubioru wśród przedstawicieli niektórych zawodów prawniczych, takich jak np. sędziowie czy adwokaci, wpływać może na społeczny odbiór prawa.

Mediacja rówiesnicza

W czasie partnerstwa strategicznego „First ADR Kit” razem z organizacjami z Estonii, Włoch, Norwegii i Wielkiej Brytanii wypracowano narzędzia edukacyjne, warsztaty i gry symulacyjne, które pomagają młodym ludziom rozwiązywać codzienne konflikty przy wykorzystaniu mediacji – jednej z Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR). Projekt pomaga nie tylko przełamać bariery pomiędzy zwaśnionymi stronami, ale łączy też przedstawicieli świata biznesu i sektora pozarządowego we wspólnej pracy na rzecz rozwoju młodzieży.

Najnowsza publikacja dotycząca stosowania ADR – eksperci o mediacji

Polecamy Państwa uwadze najnowszą publikację, w której znajdziecie Państwo szereg ciekawych artykułów dotyczących stosowaniu metod ADR oraz możliwości  ich innowacyjnego zastosowania. Eksperci z całego świata (w tym także Pani dr Karolina Mania z Polski) opisują swoje mediacyjne doświadczenia i dzielą się swoim eksperckim doświadczeniem. Książka jest wynikiem The Annual World Mediation Summit, które odbyło się w 2018 r. na Uniwersytecie w Tel Avivie.  

Pozytywny wpływ mediacji na atmosferę w pracy 

Konflikt w miejscu pracy może być szkodliwą i niszczącą siłą, która może szybko ulec eskalacji. Nierozwiązany może prowadzić do mobbingu, znęcania się, a nawet choroby. Mediacja daje możliwość ugodowego rozwiązania konfliktu i może wpłynąć na poprawę atmosfery w miejscu pracy.

Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki

Osobom zainteresowanym problematyką bezpieczeństwa imprez masowych gorąco polecamy publikację autorstwa S. Parszowskiego i A. Kruczyńskiego pt. "Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki". Celem publikacji jest zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania bezpieczeństwem imprez masowych oraz innych wydarzeń z udziałem dużej liczby uczestników. W formie poradnika "krok po kroku" przedstawia proces planowania, przygotowania, prowadzenia oraz podsumowania imprezy. Autorzy, w oparciu o swoje doświadczenia, przedstawiają najlepsze praktyki dotyczące imprez sportowych, w tym meczów piłkarskich, imprez motorowych, biegowych i pikników rodzinnych, koncertów, festiwali, targów, konferencji i kongresów, a także imprez religijnych oraz wydarzeń artystycznych.

Alert RCB 

Alert RCB to nowy system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje naprawdę duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze. Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i w razie potrzeby uruchamia Alert.

Wyniki eksperymentu "Moral Machine"

Amerykański MIT badał w ankiecie, kogo w razie wypadku powinien ratować autonomiczny samochód. Szczegółowe dane eksperymentu „Moral Machine” prowadzonego przez badaczy amerykańskiego Massachusetts Institute of Technology (MIT) wziął pod lupę Tomasz Kwarciński analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Sprawdził, jak odpowiadali polscy respondenci, którzy wzięli udział w eksperymencie badaczy MIT w porównaniu z innymi europejskimi nacjami. 

Najnowszy numer The Oñati Socio-Legal Series

Polecamy Państwa uwadze ostatni numer Oñati Socio-Legal Series wydawany przez International Institute for the Sociology of Law, noszący tytuł Feminist Judgments: Comparative Socio-legal Perspectives on Judicial Decision Making and Gender Justice. Znajdą w nim Państwo zbiór artykułów stanowiących rezultat konferencji, jaka odbyła w 2017 rok w Oñati. W jej trakcie omawiane były wyniki prac badawczych podejmowanych w ramach projektów mających na celu analizę orzeczeń sądowych z wykorzystaniem założeń feministycznej teorii prawa, realizowanych w takich krajach, jak Wielka Brytania, Kanada, Australia czy Nowa Zelandia.

Raport Law Commission dotyczący przemocy w Internecie

Law Commission, jako niezależny organ działający przy angielskim parlamencie wydał niedawno raport Abusive and Offensive Online Communications. W raporcie tym można znaleźć informacje na temat różnych form przemocy, jakie zaobserwować można w Internecie. Zawiera on również wyniki analizy obowiązującego w Wielkiej Brytanii prawa, z perspektywy możliwości właściwego przez nie reagowania na wirtualne komunikaty o charakterze opresywnym.

Szwedzka socjologia prawa

Pracownicy Uniwersytetu z Lund University wydali właśnie podręcznik do socjologii prawa, pt. „Understanding Sociology of Law”. Jego autorzy podejmują się nie tylko próby odpowiedzi na pytanie, czym socjologia prawa jest, ale również dokonują charakterystyki najważniejszych relacji między prawem a społeczeństwem. W podręczniku można również znaleźć najważniejsze informacje na temat szwedzkiego prawa oraz szwedzkiej kultury prawnej.

Nowe prawo - Bezpłatna pomoc prawna od 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady prowadzenia punktów bezpłatnej pomocy prawnej w powiatach. To pierwsza tak duża zmiana przepisów od stworzenia systemu darmowego poradnictwa w 2016 roku. W punktach bezpłatnej pomocy będzie można skorzystać również z mediacji, np. w sprawach rodzinnych mających na celu dobro dziecka lub pogodzenie się małżonków. Dzięki temu mniej spraw ma trafiać do sądu.