Dr Michalina Szafrańska

Adiunkt w Katedrze Socjologii Prawa UJ

Adres e-mail
michalina.szafranska@uj.edu.pl

Dyżur
czwartek, godz. 12:15-13:15

Prowadzone zajęcia

 • Psychospołeczne aspekty ochrony własności intelektualnej (wykład)
 • Wprowadzenie do metod i technik badań społecznych (warsztaty)
 • Techniki wywierania wpływu (warsztaty)
 • Mediator, menager konfliktu (warsztaty)
 • Techniki negocjacji i mediacji (ćwiczenia)

Zainteresowania naukowe

Ogólne

 • psychologia społeczna
 • psychologia polityczna
 • socjologia prawa
 • metodologia nauk społecznych
 • nauki o komunikacji
 • polityka kryminalna

 

Szczegółowe

 • populizm penalny
 • strach przed przestępczością
 • media a przestępczość i kontrola przestępczości
 • bezpieczeństwo obywateli
 • lokalna prewencja kryminalna
 • społeczne badania nad prawem
 • negocjacje i mediacje

Publikacje

 1. G. Mania, M. Szafrańska, Stalking – zarys problematyki psychologicznej i prawnej [w:] Współczesne przemiany państwa i prawa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, M. Grochowski i in. (red.), Lublin 2009.
 2. M. Szafrańska, Polityczna instrumentalizacja strachu przed przestępczością, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 3. J. Czapska, M. Szafrańska (red.), Wbrew stereotypom – normatywny i społeczny wizerunek straży miejskich w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 4. M. Szafrańska, Rola straży gminnych (miejskich) w ograniczaniu strachu przed przestępczością wśród obywateli; J. Czapska, M. Szafrańska, Wprowadzenie [w:] J. Czapska, M. Szafrańska (red.), Wbrew stereotypom – normatywny i społeczny wizerunek straży miejskich w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 5. G. Mania, M. Szafrańska, Ochrona przed stalkingiem w prawie polskim, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa, nr 3/2011.
 6. M. Szafrańska, K. Jurzak-Mączka, CPTED a prawo polskie (Rozdział II.2); M. Szafrańska, Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Obywateli „Bezpieczna Polska" (Rozdział II.4.1) [w:] J. Czapska (red.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni. Teoria, badania, praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 7. M. Szafrańska, Penal populism as a Manifestation of Neutralization of Values in Law [w:] Neutralization of  Values in Law, K. Pałecki (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 8. M. Szafrańska, Penalny populizm [w:] A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, Leksykon socjologii prawa. 100 podstawowych pojęć, CH BECK, Warszawa 2013, s. 211-217.
 9. K. Jurzak-Mączka, K. Struzińska, M. Szafrańska, Bezpieczeństwo w krakowskich szkołach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Jagiellońskiego - perspektywa empiryczna, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa, nr 2/2013.
 10. A. Okrasa, M. Szafrańska, Komisje bezpieczeństwa i porządku w świetle badań empirycznych [w:] Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, J. Czapska (red.), Wydawnictwo JAK, Kraków 2014.
 11. M. Szafrańska, Penalny populizm a media, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
 12. J. Czapska, M. Szafrańska, Analiza społecznych konsekwencji policyjnego programu w zakresie community policing [w:] M. Bryła, Bezpieczne dzielnice w Kaliszu, Media i Rynek, Kalisz 2015.
 13. J. Czapska, M. Szafrańska, & D. Wójcik, eds. Penalny populizm : perspektywa polityczna i społeczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015.
 14. Struzińska, K. & Szafrańska, M., 2016. (R)ewolucja komunikacyjna a populizm penalny : szanse i zagrożenia. In J. Czapska, M. Szafrańska, & D. Wójcik, eds. Penalny populizm: perspektywa polityczna i społeczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 73–87. 
 15. J. Czapska, M. Szafrańska, & D. Wójcik.2016. Penalny populizm jako przedmiot badań społecznych. In J. Czapska, M. Szafrańska, & D. Wójcik, eds. Penalny populizm: perspektywa polityczna i społeczna J. Czapska, M. Szafrańska, & D. Wójcik eds. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 9-27.
 16. J. Czapska, M. Szafrańska, & D. Wójcik. 2016. Penal Populism as a Subject of Social Science Research. In J. Czapska, M. Szafrańska, & D. Wójcik, eds. Penalny populizm: perspektywa polityczna i społeczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 407-418.
 17. Szafrańska, M. & Wojcieszczak, A., 2016. The media image of Poland’s Municipal Guards. In G. Meško & B. Lobnikar, eds. Criminal justice and security in Central and  Eastern Europe : safety, security, and social control in local communities : conference proceedings. Ljubljana : Faculty of  Criminal Justice and Security, pp. 99–113. Available at: https://www.fvv.um.si/conf2016/files/Criminal-Justice-CE-Europe.pdf 
 18. Szafrańska, M., 2017. “Kończy się raj dla pedofilów!” : populizm penalny na przykładzie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. In J. Widacki, ed. Populizm penalny. na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, pp. 53–77.
 19. Szafrańska, M. & Wojcieszczak, A., 2017. “Lenie”, “darmozjady”, “gamonie”, czyli o wizerunku straży gminnej (miejskiej) na podstawie analizy treści polskiej prasy codziennej. In P. Majer & M. Seroka, eds. 225 lat policji w Polsce. Olsztyn : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pp. 257–278.  
 20. Klakla, J. & Szafrańska, M., 2017. Mapa zagrożeń jako narzędzie zapobiegania przestępczości w mieście. In J. Czapska, P. Mączyński, & K. Struzińska, eds. Bezpieczne miasto : w poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom. Kraków : Wydawnictwo JAK, pp. 41–63. Available at: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/51389/czapska_maczynski_struzinska_bezpieczne_miasto_w_poszukiwaniu_wiedzy_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=41   
 21. Szafrańska, M. & Kabzińska, J., 2018. Strach przed przestępczością mieszkańców Krakowa w latach 2014-2016 w świetle wyników badań empirycznych. Archiwum Kryminologii, 40, pp.11–51. Available at:http://ak.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/AK2018A 
 22. Szafrańska, M., 2018. Mapy przestępczości jako źródło (nie)wiedzy o zagrożeniach. In M. Dudek, P. Eckhardt, & M. Wróbel, eds. Przestrzenny wymiar prawa. Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, p. 33–56. 
 23. Kabzińska, J. & Szafrańska, M. 2018. Zasady ewaluacji skuteczności monitoringu wizyjnego, Przegląd Policyjny , 4(132), pp. 153-173.
 24. Klakla, J., Radomska, E., Struzińska, K. & Szafrańska, M. 2019. Przestępczość w Krakowie w latach 2016–2017. Analiza przestrzenna. Archiwum Kryminologii. XLI/1 (maj 2019), pp. 325-380. Available at: https://doi.org/10.7420/AK2019H.