Dr Michał Dudek

Adiunkt w Katedrze Socjologii Prawa UJ

Adres e-mail
michal.dudek@uj.edu.pl

 

 

 

ORCID 0000-0001-6294-6027

Profil na GoogleScholar

Profil na academia.edu

 

Dyżur w semestrze zimowym 2022/2023
wtorek, godz. 08:00-09:00, sala 214, ul. Bracka 12

Prowadzone zajęcia

 • Socjologia instytucji publicznych (wykład)
 • Socjologia organizacji (wykład)
 • Teoria władzy politycznej (wykład)
 • Współczesna myśl socjologiczno-prawna (wykład)
 • Socjologia prawa (ćwiczenia)

Zainteresowania naukowe

 • Socjologia prawa
 • Polityka prawa 
 • Komunikowanie prawa i komunikowanie prawnicze 
 • Aksjologia prawa
 • Teoria i filozofia prawa 
 • Etyka i bioetyka 
 • Socjologia ciała 
 • Studia nad niepełnosprawnością 
 • Studia nad zwierzętami 
 • Biopolityka
 • Kryminologia 
 • Filozofia (zwłaszcza ontologia)
 • Współczesna filozofia polityczna (zwłaszcza multikulturalizm)
 • Filozofia techniki i studia nad nauką i technologią 
 • Komunikacja interkulturowa i międzykulturowa 
 • Semiotyka 
 • Wizualna komunikacja 
 • Geografia prawna

Publikacje (przed uzyskaniem stopnia doktora)

 1. There must be some way out of here…? O koncepcji prawa wyjścia (right to exit), „Etyka" 2010, nr 43, s. 77-91.
 2. Paternalistic Regulations Expressed through Means of Visual Communication of Law? Contribution to Another Distinction of Paternalistic Legal Regulations (w:) M. Araszkiewicz, M. Myška, T. Smejkalová, J. Šavelka, M. Škop (red.), Argumentation 2011. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. Conference Proceedings, MUNI Press, Brno 2011, s. 167-179.
 3. Czy każda kultura zasługuje na obronę? Kilka wątpliwości dotyczących cultural defence i prawa karnego w dobie multikulturalizmu, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej" 2011, nr 2 (3), s. 47-60.
 4. O psychologicznej reaktancji i jej możliwych implikacjach dla polityki prawa karnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2011, z. 4, s. 125-135.
 5. Czy powinniśmy karać nienawiść? Uwagi o koncepcji przestępstw z nienawiści, „Forum Prawnicze" 2012, nr 1 (9), s. 33-47.
 6. Czy Liberalny Archipelag rzeczywiście nie wymaga praw grupowych? O multikulturalizmie Chandrana Kukathasa, „Diametros" 2012, nr 31, s. 22-32.
 7. „Dopiero po amputacji będę kompletny" – Body Integrity Identity Disorder jako interdyscyplinarne wyzwanie. Zarys problematyki, „Rocznik Kognitywistyczny" 2011, t. V [właściwy rok publikacji: 2012], s. 25-31.
 8. Instrumentalization of the Law and Neutralization of Values in Law. Some Reflections after Reading the Draft Amendments of the Special Part of Polish Penal Code of the Sixth Term of Office of the Polish Sejm (2007-2011) (w:) K. Pałecki (red.), Neutralization of Values in Law, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 189-237.

Publikacje (po uzyskaniu stopnia doktora)

 1. Obrona przez kulturę (w:) A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 172-181.
 2. Prawa grupowe (w:) A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 237-243.
 3. Prawo a komunikacja (w:) A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 253-263.
 4. Przestępstwa z nienawiści (w:) A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 296-304.
 5. Znajomość prawa (w:) A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 450-462.
 6. Wielowymiarowość prawa, współredakcja z J. Czapską i M. Stępniem, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, 426 stron.
 7. Ile „dużo" to „za dużo" i dlaczego? Uwagi o wybranych problemach nadmiaru prawa (w:) J. Czapska, M. Dudek, M. Stępień (red.), Wielowymiarowość prawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 145-165.
 8. Komunikowanie prawa w dobie pluralizmu kulturowego, monografia, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2014, 334 strony.
 9. Should There Be an Obligation to Recognize an Individual's Ascription to a Group? On the Margins of the 'Right to Exit' Debate (w:) M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, K.M. Cern (red.), Towards Recognition of Minority Groups. Legal and Communication Strategies, Ashgate, Farnham 2014, s. 103-109.
 10. Autonomia, neutralność i indyferentność moralna prawa a jego uspołecznienie, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2014, z. 4, s. 69-81.
 11. Krytycznie o „wyjściu", „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna" 2014, nr 1, s. 103-124.
 12. Why are Words not Enough? Or a Few Remarks on Traffic Signs (w:) M. Araszkiewicz, P. Banaś, T. Gizbert-Studnicki, K. Płeszka (red.), Problems of Normativity, Rules and Rule-Following, Springer, Cham 2015, s. 363-372.
 13. „Nie samymi §łowami prawo żyje" – o prawie i wizualności (w:) E. Średnicka (red.), Wzajemne relacje prawa i kultury, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2015, s. 37-71.
 14. Aksjologiczny wymiar prawa, współredakcja z M. Stępniem, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2015, 223 strony.
 15. O progach zwalniających, ławkach przeciwko bezdomnym i innych wynalazkach oraz ich znaczeniu nie tylko dla aksjologii prawa. Szkic wprowadzający (w:) M. Dudek, M. Stępień (red.), Aksjologiczny wymiar prawa, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2015, s. 185-211.
 16. Not So Long Time Ago Before Malinowski: The Puzzle of Lotar Dargun’s Influence on Bronislaw Malinowski (w:) M. Stępień (red.), Bronislaw Malinowski's Concept of Law, Springer, Cham 2016, s. 3-20.
 17. „Sam w to nie wierzę, wiem, że to nieprawda, mimo to wciąż o tym mówię i to propaguję”. Wokół próby doprecyzowania populizmu penalnego (w:) J. Czapska, M. Szafrańska, D. Wójcik (red.), Penalny populizm. Perspektywa polityczna i społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 61-71.
 18. What Legal Rules are Suitable for Protruding Media of Law and Why? Contribution to the Concept of Locality/Non-Locality of Legal Rules (w:) Sarah Marusek (red.), Synesthetic Legalities. Sensory Dimensions of Law and Jurisprudence, Routledge, Abingdon 2017, s. 9-26.
 19. Świadomościowy wymiar prawa, współredakcja z K. Struzińską, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2017, 223 strony.
 20. Fałszywa świadomość + świadomość prawna = fałszywa świadomość prawna? (w:) M. Dudek, K. Struzińska (red.), Świadomościowy wymiar prawa, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2017, s. 113-148.
 21. Komentarz do nieesencjalistycznego ujęcia pluralizmu prawnego Briana Z. Tamanahy, „Forum Prawnicze" 2017, nr 6 (44), s. 25-38.
 22. Nihil novi sub sole: Law From the Perspective of Political Accelerationism, „Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS" 2018, nr 2 (41), s. 1-19.
 23. Remarks on the Non-Essentialist Approach to Legal Pluralism of Brian Z. Tamanaha, „Forum Prawnicze" 2018, nr 4 (48), s. 87-100.
 24. A Few Questions Concerning Photographs in Court Decisions, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej" 2018, nr 2 (17), 60-74.
 25. Can Informative Traffic Signs Also Be Obligatory? Polish Constitutional Tribunal and Supreme Court Versus Traffic Signs, „International Journal for the Semiotics of Law" 2018, t. 31, nr 4, s. 771-785.
 26. Przestrzenny wymiar prawa, współredakcja z P. Eckhardtem i M. Wróblem, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2018, 227 stron.
 27. (Od)tworzenie czy niweczenie niedzielnego domu? Zakaz handlu w niedziele - próba (częściowej) geograficzno-prawnej problematyzacji (w:) M. Dudek, P. Eckhardt, M. Wróbel (red.), Przestrzenny wymiar prawa, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2018, s. 199-226.
 28. O problemach uzgadniania prawa z moralnością przy okazji odpowiedzi Wojciechowi Ciszewskiemu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2019, z. 1, s. 235-248.
 29. Co by było, gdyby… próbowano nie popełniać błędu naturalistycznego?, „Logos i Ethos" 2019, nr 1, s. 27-43.
 30. “I (can) see myself... But what for?” On Live Camera Feeds in Courtrooms (from the Perspective of Witnesses), współautorstwo z M. Stępniem, „International Journal for the Semiotics of Law" 2019, t. 32, nr 3, s. 641-660. 
 31. Power Distance between Judges and Witnesses and Judicial Innovations. Preliminary Innovation Ideas from Theoretical and Empirical Research, współautorstwo z M. Stępniem, „Oñati Socio-Legal Series" 2020, t. 10, nr 4, s. 686-716.
 32. On the Need to Study Processes of Taking Minutes from Case Hearings: Contribution to and Call for Future Research, współautorstwo z M. Stępniem, „International Journal for the Semiotics of Law" 2021, t. 34, nr 2, s. 421-446.
 33. Courtroom Power Distance Dynamics, współautorstwo z M. Stępniem, Springer, Cham 2021, xii+295 stron.
 34. Toward The Three–Level Power Distance Concept: Expanding Geert Hofstede’s Power Distance Beyond Cross–Cultural Context, współautorstwo z M. Stępniem, „Studia Socjologiczne" 2021, nr 1 (240), s. 61-87.
 35. Entanglements of Law and Space, tom tematyczny „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica" 2021, t. 94, współredakcja z P. Eckhardtem, 154 strony.
 36. Entanglements of Law and Space: An Introduction, współautorstwo z P. Eckhardtem, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica" 2021, t. 94 (Entanglements of Law and Space), s. 5-13.
 37. Non-Places and the Law: A Preliminary Investigation, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica" 2021, t. 94 (Entanglements of Law and Space), s. 15-30.
 38. The Courtroom as a Built Environment: On the Usefulness of Amos Rapoport’s Theoretical Framework, współautorstwo z M. Stępniem, „Oñati Socio-Legal Series" 2021, t. 11, nr 6(S), s. 228-253.
 39. Redundancies of Traffic Signs: An Exploratory Study, „Semiotica" 2022, nr 247, s. 283-317.