Mgr Łukasz Dziura

O mnie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szacowania Nieruchomości na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Wieloletni współpracownik Katedry Socjologii Prawa. W wolnym czasie operator drona.

Zainteresowania naukowe

 • bezzałogowe statki powietrzne
 • polityka wertykalności
 • prawo do prywatności
 • smart city/resilient city/knowledge city
 • nowoczesne technologie
 • tworzenie nieoczywistych przewidywań co do zachowania ludzi
 • eksportowanie moralności

Projekty badawcze

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w pracy PolicjiPRELUDIUM 16, 2019-2021, Kierownik projektu

Publikacje naukowe

 1. Drones. Useful, but Dangerous Tools in Need of Regulation, „Proceedings of the International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2015 14.-18. December 2015”, t. VI, Hradec Králové 2015: Magnanimitas, s. 2051-2059.
 2. Internet ostoją wolności słowa, czyli jak regulować, aby nie zaszkodzić, [w:] A. Kalisz (red.), Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. Tom II, Sosnowiec 2015: OW „Humanitas”, s. 95-103.
 3. I am Right, You are Wrong. Evaluation of the „Exporting” of Morality Theory, „MASKA. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy” nr 28, 2015, s. 83-95.
 4. Drony komercyjne jako broń w rękach terrorystów. Analiza zagrożeń i sposobów obrony, [w:] E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski (red.), Bezpieczeństwo Europy. Bezpieczeństwo Polski: tom 4. Segmenty bezpieczeństwa w wiekach XX i XXI, Lublin 2017: WU Marii Curie-Skłodowskiej, s. 199-215.
 5. Dobre praktyki w zakresie smart city, [w:] J. Czapska, P. Mączyński, K. Struzińska (red.) Bezpieczne miasto. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom, Kraków 2017: JAK, s. 148-168.
 6. Ochrona prawa do prywatności w dobie bezzałogowych statków powietrznych, [w:] B. Kmieciak, K. Stępniak (red.), Prawa człowieka i ich ochrona. Księga rocznicowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Warszawa 2018: Think&Make, s. 311-331.
 7. Legal and Social Considerations on the Impact of Drones on Public Safety, [w:] O. Wasiuta, J. Falecki, D. Kaźmierczak (red.), State Security in the Contemporary World, Kraków 2019: Wydawnictwo Drukarnia Styl Anna Dura, s. 239-251.