Katedra Socjologii Prawa UJ

Adres do korespondencji


Katedra Socjologii Prawa
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Bracka 12, p. 215
31-005 Kraków

Sekretariat Katedry

Mgr Natalia Lipowska

Adres e-mail
natalia.lipowska@uj.edu.pl

Numer telefonu
12 663 19 78

Adres do korespondencji
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Bracka 12, p. 108
31-005 Kraków

Sekretariat dla studentów
poniedziałek-piątek w godz. 11:00-14:00