Kierownik Katedry Socjologii Prawa UJ

 Dr hab. Janina Czapska, prof. UJ

kierownik Katedry Socjologii Prawa UJ, profesor nadzwyczajny w Katedrze Socjologii Prawa UJ.
Więcej informacji o Dr hab. Janinie Czapskiej, prof. UJ

 Dyżur

czwartek, godz. 16:30-17:30, p. 215

Adres e-mail

janina.czapska@uj.edu.pl

Numer telefonu

00 48 12 663 19 33

Adres do korespondencji

Katedra Socjologii Prawa
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Bracka 12, p. 215
31-005 Kraków