Mgr Katarzyna Struzińska

Doktorantka Dr hab. Janiny Czapskiej, prof. UJ

Adres e-mail
katarzyna.struzinska@uj.edu.pl

Dyżur

poniedziałek, godz. 15:30-16:30, sala 214, ul. Bracka 12

 

Prowadzone zajęcia

Techniki wywierania wpływu (warsztaty)

O mnie

Absolwentka studiów magisterskich Kultura Rosji i narodów sąsiednich w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego; absolwentka studiów podyplomowych Gender Mainstreaming w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Za pracę magisterską Sytuacja ofiary gwałtu w Polsce. Stereotypy dotyczące osób zgwałconych, ich prawa i możliwości otrzymania pomocy otrzymała pierwszą nagrodę w IV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender (2011), zorganizowanym przez Instytut Badań Literackich PAN, Podyplomowe Gender Studies im. M. Konopnickiej i M. Dulębianki przy IBL PAN oraz Fundację Gender Center.

Zainteresowania naukowe

  • psychologia społeczna,
  • wiktymologia,
  • socjologia prawa,
  • problematyka włączania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz grup marginalizowanych/dyskryminowanych do prawa, polityki i życia społecznego.