Mgr Katarzyna Rużyczka

O mnie

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studiów I stopnia Kulturoznawstwo - specjalizacja Filmoznawstwo w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. W 2016 roku ukończyła 40 godzinny kurs w języku angielskim Mediation Certification Programme, prowadzony przez specjalistów z kraju i zagranicy (INADR, UJ, CIArb, CEDR, Harvard). Obecnie stypendystka w grancie Empatia jako wyzwanie. Przykład polskich sędziów. Miłośniczka rekonstrukcji historycznej, dobrej muzyki, seriali i filmów, w wolnych chwilach ucząca się języka koreańskiego.

Zainteresowania naukowe

 • prawo porównawcze
 • systemy prawne Japonii i Korei Południowej
 • polityka społeczna
 • nowe media, pop-kultura Japonii i Korei Południowej
 • prawa kobiet
 • psychologia społeczna, prawo a psychologia
 • active aging
 • ADR

Publikacje naukowe

 1. Umowa z dnia 28 grudnia 2015 roku dotycząca kwestii Comfort Women a jej konsekwencje społeczne i polityczno-prawne w Korei Południowej, [w:] Iwona Barwicka-Tylek, Piotr Eckhardt, Joanna Ptak, Marcin Wróbel (red): Prawo jako narzędzie kształtowania społeczeństwa, Wydawnictwo Kasper,  Kraków 2016, s. 52-63.
   
 2. Prawo aborcyjne w Korei Południowej – pomiędzy tradycją a demokratyzacją, Gdańskie Studia Azji Wschodniej 2017/11, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.165-181.
   
 3. Polityka kulturalna Korei Południowej a wytwór popkultury jakim jest K- drama, [w:] Agnieszka Czarnecka-Tylek, Piotr Eckhardt, Maciej Guzy (red.) Doktryny polityczne w popkulturze, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2017, s. 79-95.
   
 4. Zmiany prawne wprowadzane na rynku pracy a sytuacja japońskich kobiet w perspektywie realizowanej polityki społecznej państwa, określanej jako Abenomics, [w:] Joanna Marszałek Kawa, Michał Dahl (red.) Polityczne i społeczne oblicza współczesnej Japonii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 116-139.
   
 5. Przekształcenie tradycyjnego modelu rodziny japońskiej a prawny kontekst zmian sytuacji kobiet na rynku pracy, [w:] Karol Łukowiak (red.) Polityka, historia i kultura Dalekiego Wschodu, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, ISBN 978-83-66035-09-6, Łódź 2018
   
 6. Japońskie zmagania z problemem starzejącego się społeczeństwa. Przegląd polityk publicznych i aktów prawnych [w:] Rafał Łukasiewicz (red.) Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.
   
 7. The Procedural Justice in South Korean Popular Culture. An Analysis of Court Hearings Using the Example of the K-drama Your Honor, [w] Law and Culture. Reconceptualization and Case Studies (red.) Mateusz Stępień, Jan Bazyli Klakla , Springer International Publishing 2021, s.171-190

 8. Should Judges Be Empathic? The Place of Judges’ Empathy in Therapeutic Jurisprudence, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej,  vol 35, 2023, s. 53-64