Mgr Ewa Radomska

Doktorantka Dr hab. Mateusza Stępnia

Adres e-mail
ewa.radomska@doctoral.uj.edu.pl

Dyżur

wtorek, godz. 15:30 - 16:30, sala 214, ul. Bracka 12

 

O mnie

Jestem absolwentką socjologii oraz prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kieruje projektem badawczym "Społeczny konflikt o prawa własności intelektualnej na przykładzie polskich dyskursów na temat prawa autorskiego" (NCN, Preludium). Jestem również stypendystką w projekcie „Świadomość prawna społeczeństwa polskiego. Diagnoza, typy, drogi kształtowania” (NCN, OPUS).

Zainteresowania naukowe

 • Socjologia prawa:
 • komunikowanie prawa, socjalizacja prawna, świadomość prawna 
 • Społeczne oraz kulturowe aspekty prawa własności intelektualnej
 • Spotkania kultur prawnych  
 • Nauka o policji
 • Kryminologia
 • crime mapping
 • Psychologia
 • psychologia poznawcza i psychologia sali sądowej

Publikacje naukowe

 1. E. Radomska (2022) Copyright and Culture: The Case of Poland (w:) Law and Culture. Law and Visual Jurisprudence, vol 5. Springer, s.  129-170
 2. J. B. Klakla, E. Radomska, M. Szafrańska (2021) Land use and facilities and the spatial distribution of urban property crime, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 94, s. 65 - 95
 3. J. B. Klakla, E. Radomska, K. Struzińska, M. Szafrańska (2019) Przestępczość w Krakowie w latach 2016–2017. Analiza przestrzenna, Archiwum Kryminologii, TOM XLI, s. 325–380
 4. E. Radomska (2016) Penalny populizm wśród studentów prawa. Wnioski z badań (w:) Penalny populizm. Perspektywa polityczna i społeczna (red.) J. Czapska, M. Szafrańska, D. Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 387 – 406
 5. J. Czapska, E. Radomska, D. Wójcik (2015) Legitymizacja Policji w Polsce na tle Europejskich Badań Empirycznych, Archiwum Kryminologii, TOM XXXVII, s. 79 - 99
 6. E. Radomska (2015) Wykształcenie czy kształcenie - jaki jest cel współczesnego szkolnictwa wyższego? Studia Kulturowo-Edukacyjne, Tom X, numer 1, s. 35 – 42
 7. E. Radomska (2015) Copyright trolling - ochrona praw autorskich czy łatwy sposób na zarobek? Magazyn studencki Spectrum, nr 10, s. 34 – 37
 8. J. Czapska, E. Radomska, D. Wójcik (2014) Police Legitimacy, Procedural Justice, and Cooperation with the Police: A Polish Perspective, Varstvoslovje. Journal of Criminal Justice and Security, year 16, no. 4, s. 453‒470
 9. E. Radomska (2014) Społeczne funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i obywateli i porządku publicznego (w:) Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa (red.) J. Czapska, Wydawnictwo JAK, Kraków, s. 227 – 265
 10. E. Radomska (2014) Przesłuchanie jako szczególny rodzaj poznania społecznego (w:) Psychologia  i prawo. Między teorią a praktyką (red.) E. Habzda-Siwek, J. Kabzińska, GWP Sopot, s. 243 – 262
 11. E. Radomska (2013) Foucault a prawo (w:) Leksykon socjologii prawa (red.) A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 63 – 67
 12. E. Radomska (2013) Weberowska socjologia prawa (w:) Leksykon socjologii prawa (red.) A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 422 – 426