Dr Ewa Górska

Adiunktka w Katedrze Socjologii Prawa UJ oraz w Future Law Lab UJ

Adres e-mail: ewa.gorska@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9107-5486

Profil na Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=J6zYP4QAAAAJ&hl=pl

Profil na Academia.edu: https://jagiellonian.academia.edu/EwaGorska
 

O mnie

Doktorka nauk prawnych, absolwentka prawa oraz studiów bliskowschodnich na UJ. Współpracowniczka Future Law Lab na UJ. 

Autorka książki „Współczesna dynamika prawa islamskiego dotycząca problemów bioetycznych”, naukowo zajmuje się przede wszystkim współczesnym prawem muzułmańskim, pluralizmem prawnym w świecie islamu oraz Orientalizmem w prawie i kulturze popularnej. Wielokrotnie prowadziła badania terenowe oraz pracowała zawodowo na Bliskim Wschodzie. Laureatka „Diamentowego Grantu” (2014-2018), stypendystka programu The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF), wykonawczyni w projekcie „EMPATHY: Let's Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland” (2022-23) finansowanym przez Komisję Europejską (CERV). Prowadzi podcasty popularnonaukowe: "Reorient" oraz "Prawo Przyszłości".

Zainteresowania naukowe

 • prawo i kultura,
 • socjologia prawa,
 • współczesne prawo muzułmańskie,
 • bioetyka w Islamie,
 • pluralizm prawny,
 • systemy prawne na Bliskim Wschodzie,
 • Orientalizm i Okcydentalizm,
 • islamofobia,
 • geografia prawna,
 • prawo a wykluczenie społeczne.

Projekty badawcze

Biopolityka i bioetyka w państwach muzułmańskich na Bliskim Wschodzie, Diamentowy Grant, 2014-2018; Kierownik projektu.

EMPATHY: Let's Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland, Komisja Europejska (Citizens, Equality, Rights and Values Programme), 2022-23; Researcher.

Lista publikacji

 • Palestinian Culture Through a Legal Lens: A Case Study of Customary Legal Proceedings After a Homicide in Hebron. [W:] Law and Culture. Reconceptualization and Case Studies, red. M. Stępień i J. B. Klakla, Springer, 2022, p. 104-125.
 • Prawo muzułmańskie versus tradycja. Proces zmiany opinii prawnych dotyczących okaleczania żeńskich narządów płciowych w Egipcie. [W:] Ciało, choroby i praktyki lecznicze w różnych kulturach świata. seria: Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, t. VIII, red. B. Płonka-Syroka i M. Dąsal, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, 2021, p. 253-268.
 • Construction of Imagined Geographies Through Law: The Case of Judaization of the Negev Desert. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020, p. 31-44.
 • Współczesna dynamika prawa muzułmańskiego. Studium problemów bioetycznych w wybranych krajach arabskich. Kraków: Nomos, 2020.
 • Pomoc rozwojowa w Palestynie: mylne założenia i podtrzymywanie status quo?, Politeja, Vol. 16 No. 4 (61), p. 317-339; 2019.
 • Problemy bioetyczne a regulacje prawne na Bliskim Wschodzie: przykład okupowanych terytoriów Palestyny, [w:] Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem 3, red. N. Greniewska i A. Lesiczka, Warszawa: Campidoglio, 2018, p. 29-42.
 • Islam and Bioethics: An Outline of the Muslim Perspectives on Selected Bioethical Challenges, [w:] The Diversity of Asia in the Issues of Culture, Religion and Ethics, red. J. Marszałek-Kawa i A. Zakościelna, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, p. 57-76.
 • Wielowymiarowość i nielinearność współczesnych granic na przykładzie okupowanych terytoriów Palestyny. [w:] Przestrzenny Wymiar Prawa, red. M. Dudek, P. Eckhardt, M. Wróbel, Kraków: Nomos 2018, p. 103-120.
 • Arab customary law in contemporary Palestine: remnant of the past or part of a modern arab society? [w:] “Religion, Society and Economic Issues in the Islamic World”, red. R. Ożarowski, S. Gardocki, Gdańsk: Rambler Press, 2017, p. 107-127.
 • Memory activism: methods of creation of alternative collective memory in former Yugoslavia and Israel. Maska. Magazyn antropologiczno-społeczno kulturowy, 32/2016, Kraków: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, p. 7-20.
 • Arab customary law and the modern Western idea of restorative justice, The Polish Journal of Arts and Culture, 1/2017, Kraków: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, p. 31-50, (współautorstwo: Jan Bazyli Klakla).
 • Transplantacja w islamie – opinie religijne a praktyka społeczna w państwach muzułmańskich na przykładzie Egiptu oraz Iranu. [w:] „Bliski Wschód na Rozdrożu”, red. J. Marszałek-Kawa, H. Ali Jamsheer. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, p. 179-200.
 • Kontrolując rozrodczość: regulacje prawne zapłodnienia pozaustrojowego w państwach arabskich na wybranych przykładach. [w:] Struna, no 1 (4), Warszawa: Fundusz Pomocy Studentom, 2015, p.58-68.
 • O problemach z konstytucją Egiptu: współczesny konstytucjonalizm bliskowschodni i pułapki w treści konstytucji Egiptu z 2012 roku. [w:] "Porewolucyjny Egipt", red. Piotr Niziński, Michał Lipa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, p. 61-74.
 • Europejska islamofobia a muzułmanie w Polsce. Poliarchia, no 1, 10/2013, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013, p. 187-216.
 • Islam i bioetyka: między nowoczesnością a tradycją, [w:] "Bliski Wschód w XXI wieku. Polityka - Społeczeństwo - Zmiana", red. J. Marszałek-Kawa, J. Piechowiak-Lamparska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, p. 231-249.
 • Przestrzeń wirtualna a władza: Internet w świecie arabskim, ARENA. Sprawy Międzynarodowe. Pismo Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, 12/2012, Kraków: Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, 2012, p. 27-31.