Dyżury

Kierownik

Dr hab. Janina Czapska, prof. UJ
janina.czapska@uj.edu.pl

czwartek, godz. 16:00-17:00, sala 214, ul. Bracka 12

Pracownicy

Dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ
mateusz.stepien@uj.edu.pl

środa, godz. 18:45 - 19:45, sala 214, ul. Bracka 12

Dr Michał Dudek
michal.dudek@uj.edu.pl

wtorek, godz. 08:00-09:00, sala 214, ul. Bracka 12

Mgr Katarzyna Struzińska
katarzyna.struzinska@uj.edu.pl

czwartek, godz. 15:00-16:00, sala 214, ul. Bracka 12

Doktoranci prowadzący zajęcia

Mgr Ewa Radomska
ewa.radomska@doctoral.uj.edu.pl

MS Teams (po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu terminu)

Mgr Kararzyna Rużyczka
katarzyna.ruzyczka@doctoral.uj.edu.pl

MS Teams (po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu terminu)

Mgr Gabriela Kubala

gabriela.g.kubala@doctoral.uj.edu.pl

MS Teams (po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu terminu)

Mgr Bartłomiej Bodziński-Guzik
b.bodzinski-guzik@doctoral.uj.edu.pl
 

MS Teams (po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu terminu)