Mgr Anna Juzaszek

E-mail
anna.drwal@uj.edu.pl

 

 

About

She got her degrees at the Jagiellonian University, Poland: BA in comparative studies of civilizations (2012), MA in law (2014), MA in sociology (2019), and School of French Law (2013). She took part in Erasmus exchange programme in the Law School at Tilburg University in the Netherlands (2013/14) and completed Attorney Apprenticeship (passed bar exam in 2019).

 

https://orcid.org/0000-0001-8470-7035

Academic interests

 • religious-only marriages
 • human rights
 • normative pluralism
 • religious minorities
 • law in multicultural societies
 • legal culture in India
 • personal law in India

Research projects

The prohibition of entering into religious-only marriages from the perspective of human rights in Europe, Preludium Programme of Polish National Science Center 19, 2021-2023, principal investigator

 

Ramy teoretyczne i metodologiczne dla socjologiczno-prawnej analizy praw człowieka jednostek pozostających w wyłącznie religijnych małżeństwach muzułmańskich w Europie (transl. The theoretical and methodological framework for the sociological legal analysis of the human rights of individuals living in Muslim religious-only marriages in Europe), Minigrant of Doctoral School in the Social Sciences, Jagiellonian University, 2020-2021, principal investigator

 

Power Distance in the Courtroom. Theoretical and Empirical Study, Opus Programme of Polish National Science Center, 2018-2019, researcher

Selected publications

 1. Indian Love Jihad Goes to Court, [in:] Law and Culture - Reconceptualization and Case Studies, Mateusz Stępień & Jan Bazyli Klakla (eds.), Springer, 2022, p. 57-86.
 2. Kształcenie prawników w szkołach doktorskich - zarys problematyki i postulaty badawcze (transl. Education of lawyers in doctoral schools - outline of problems and research postulates), co-authors:  Maciej Juzaszek & Jan Bazyli Klakla, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 13.2, 2021, p. 56-77.
 3. Społeczno-kulturowe skutki prawnej segregacji ze względu na płeć w przestrzeni komunikacji miejskiej na przykładzie Indii (transl. Socio-cultural consequences of legal gender segregation in the urban transport space on the example of India), [in:] Przestrzenny wymiar prawa, Michał Dudek, Piotr Eckhardt & Marcin Wróbel (eds.), Nomos, 2018, p. 121–141.
 4. Wykluczony ruch ahmadiyya – case study wolności religijnej w Pakistanie (transl. Ahmadiyya movement excluded - a case study of religious freedom in Pakistan), Maska, 34, 2017, p. 41-54.
 5. Próby przeciwdziałania aborcji ze względu na żeńską płeć płodu w Indiach za pomocą ustawowych zakazów ujawniania płci płodu oraz wręczania i przyjmowania posagu (transl. Attempts to prevent abortion on the basis of the female gender of the fetus in India with statutory prohibitions on disclosing the sex of the fetus and the giving and taking of dowries), [in:] Prawo jako narzędzie kształtowania społeczeństwa, Iwona Barwicka-Tylek, Piotr Eckhardt, Joanna Ptak & Marcin Wróbel (eds.), 2016, p. 81-99.
 6. Muslim as „others“ in India in the debate about the creation of a unified Indian nation, Maska, 24, 2015, p. 129-138.